Adres değişikliği için gerekli belgeler nelerdir?, MGR Patent ve Biliş

Adres değişikliği için gerekli belgeler nelerdir?

Marka tescil belgesi örneği,

Vekaletname,

Adres değişikliğini gösterir belge.