Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

13.06.2003 Tarih ve 25137 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereği internet üzerinden gerçekleştirilen alışverişler için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Aşağıda alışverişin son aşamasında bilginize sunulan, satış sözleşmesi bulunmaktadır. { } işaretleri arasında bulunan bilgiler, müşterimizin bilgilerine, ödeme ve alışveriş şekline göre belirlenmektedir.

MADDE 1. TARAFLAR

1.1. SATICI:

Unvan: MGR PATENT VE BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Soğanlık Yeni Mh. Pegagaz Sk. Pega Kartal A Blok No.6 K.4 D.20 Kartal, İstanbul

Telefon: +90 850 885 11 03

Faks: +90 850 885 11 03

E-Posta: [email protected]

1.2. ALICI:

İş bu sözleşme kapsamında ALICI www.mgr.com.tr internet sitesinden sipariş veren veya ödeme yapan kişidir. ALICI’nın, üye olurken veya sipariş verirken kullanıldığı adres ve iletişim bilgileri esas alınacaktır.

 

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.mgr.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz satış fiyatı belirtilen ürünlerin/hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2. İşbu sözleşme hükümleri; ticari alım satımlarda geçerli olan Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve burada sayılmayan genel hükümlere tabi olup, tüketicinin korunması hakkındaki kanun taraflar tacir ve esnaf olduklarından, Tüketici Kanunu ve ilgili yönetmelikleri uygulanmaz.

2.3. ALICI, satışa konu ürünlerin/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri ve sözleşmeyi elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

2.4. www.mgr.com.tr sitesinde yer alan “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura ve varsa sevk irsaliyesi işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

2.5. İşbu sözleşme, ALICI’nın ürünün siparişine ilişkin elektronik ortamda gerekli teyidi vermesi ve ödemeyi yapmasından sonra geçerlilik kazanır.

 

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

3.1. Ürün Bilgileri:

Ürün/Hizmet Adı: { }

Ödeme Şekli: Kredi Kartı{ }

Ödenen Tutar: { }

Kargo Açıklama: { }

 

MADDE 4. TESLİM YERİ VE ZAMANI

4.1. ALICI, www.mgr.com.tr internet sitesinde elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri ALICI’nın sipariş verdiği bölümde yazıldığı gibidir ve ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ALICI kabul eder ve ayrıca bu durumlardan oluşabilecek her türlü sorumluluğu ALICI kabul eder.

4.2. ALICI’nın teslimini talep etmiş olduğu ürün/hizmet, ALICI tarafından belirlenmiş olan ve ödeme öncesinde SATICI’ya bildirilmiş adrese kargo şirketi yetkilisi marifetiyle teslim edilecektir.

4.3. ALICI tarafından bedeli tam ve eksiksiz olarak ödenen ürünler/hizmetler, ödemenin tamamlanmasından sonra ALICI’nın yukarıda belirtmiş olduğu adrese kesin bir süre sayılmamakla birlikte yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile teslim edilecektir. Ancak siparişi verilen ürünlerin stoklarda olmaması veya ALICI’nın teslimat adresini değiştirmesi gibi nedenlerden dolayı süresi içerisinde teslim edilemeyen ürünlerden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. SATICI, ALICI’nın vermiş olduğu teslimat adreslerini doğrulamakla ve kontrol etmekle yükümlü değildir. ALICI’nın vermiş olduğu adrese yapılan teslimattan ALICI sorumlu olup 3. Kişi/Kurumlara yapılan teslimat işbu sözleşme belirtilen sürelerin uzaması ve teslimatın yapılmamış olması anlamında yorumlanmaz ve ALICI’nın işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını kaldırmaz.

4.5. SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediği tespit edildiğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI, siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, elektronik posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe konulmasını 15 (onbeş) gün süre ile dondurma hakkına sahiptir. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamaz ise SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

 

MADDE 5. ÖDEME

5.1. Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur. Eğer vadeli satış yapılıyor ise satış, satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.

5.2. ALICI, ödemesini yapacağı hizmetlere ait bedeli ve aksi ayrıca kararlaştırılmamış ise gönderim masraflarını tam ve eksiksiz olarak SATICI hesabına ödemeyi taahhüt eder. ALICI, ödemeyi kredi kartları ve banka kartları ile yapabilir. Ödeme onayından sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır.

5.3. ALICI, aksi belirtilmedikçe satın alma sırasında firması ve fiyatı belirlenen kargo ücretini ayrıca SATICI’ya ödemek zorundadır. SATICI, standart dışı boyutlarda veya ağırlıklardaki ürün gönderimlerinde ya da kargo/ulaştırma bölgesi dışında kalan yerleşim yerlerine yapılan gönderimlerde ekstra kargo ücreti talep etme hakkına sahiptir.

5.4. ALICI, çalıştığı bankaya karşı Madde 6 hükmünce sorumludur.

5.5. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş ürünü/hizmeti 10(on) gün içinde SATICI’ya nakliye giderleri kendisine ait olmak kaydı ile göndermesi zorunludur.

 

MADDE 6. ÖDEME PLANI

6.1. Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

 

MADDE 7. KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ

7.1. ALICI, cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün/hizmetin çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve/veya taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

7.1.1. Satışı yapılan ürün/hizmet kredi kartı ile vadeli olarak işlem görmesi durumunda ücret iadesi de vade sayısı ile orantılı olarak geri ödeme şeklinde yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların müşterinin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır. Müşterinin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları ile iade tarihi, kartın hesap kesim tarihi ile çakışmaz ise; her ay ilgili kart hesabına 1 aylık taksit tutarı toplamı iade olarak yansıyacaktır. Müşteri iade öncesine kadar ödemiş olduğu taksitleri, toplam taksit sayısı bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

7.1.2. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, bankalar ile yapmış olduğu sözleşme gereği müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile ücret iadesini bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatılan prosedür gereğince müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın ilgili bankaya toplam bedeli tek seferde ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince iade işlemi yapılacaktır.

7.1.3. Sipariş iptalleriniz için ödeme yaptığınız gün sonuna kadar 850 885 11 03 numaralı telefondan bizi arayabilir ya da [email protected] e-posta adresimize, konu başlığında “SİPARİŞ İPTALİ” yazılı e-posta gönderebilirsiniz. Tarafımıza ileteceğiniz bilgiler, sipariş kayıtlarına geçen bilgilerden farklı olmamalıdır. Aynı gün içerisinde olmayan ve/veya kargoya teslim edilmiş siparişler için iptal işlemi yapılamaz. İade prosedürü uygulanır.

 

MADDE 8. CAYMA HAKKI

8.1. ALICI’nın cayma hakkından faydalanabilmesi için; yapılan satışın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamına giren bir satış sözleşmesine dayanması; iadenin, satın alınan ürünü kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim tarihinden itibaren herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden ürünün tesliminden itibaren 14 (ondört) günlük süre içinde gerçekleştirilmesi gereklidir.

8.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks (850 885 11 04), e-posta ([email protected]) veya telefon (885 850 11 03) ile bildirimde bulunulması, resmi başvurunun kati surette yapılmamış olması ve ürünün Madde 4 hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

8.3. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. İade etmek istediğiniz ürünün faturası şirket adına ise, geri iade ederken şirketinizin düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

8.4. Bu belgelerin ulaşmasından itibaren 14 (ondört) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

8.5. Kredi kartına yapılan iadelerin kredi kart hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

8.6. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusur oranında SATICI’nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

MADDE 9. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜN/HİZMET

Niteliği itibariyle ALICI tarafından verilen yazılı onayın akabinde Türk Patent ve Marka Kurumu vb. kurumlar nezdinde yapılacak resmi başvuru ile kurum sistemine talebin ulaşması neticesinde cayma hakkı kullanılamaz ve ücret iadesi yapılmaz.

 

MADDE 10. GİZLİLİK

10.1. SATICI, www.mgr.com.tr internet sitesinde ödeme alt yapısı olarak Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası 3D Sanal POS altyapısını kullanmaktadır.

10.2. Kredi kartı bilgileri SATICI tarafından kesinlikle saklanmamaktadır. Kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

10.3. ALICI tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICI’ya bildirdiği bilgiler SATICI tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ve gizli tutulacaktır. SATICI bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dâhilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyor ise ilgili makama sağlayabilir.

10.4. ALICI’ya ait elektronik posta adresi, posta adresi ve telefon bilgileri yalnızca SATICI tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri ALICI’ya onayı sonrasında gönderilebilir.

10.5. ALICI, kredi kart bilgilerinin, banka ve hesap bilgileri ile bunlara ait şifreleri 3.kişilerle paylaşmasından kendisi sorumludur, SATICI, herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

10.6. TARAFLAR, iş bu sözleşme gereği birbirleri hakkında elde ettikleri ticari sırları 3. Kişilerle paylaşmamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt ederler.

10.7. ALICI, iş bu sözleşmeyi imzalamakla SATICI’ya ait www.mgr.com.tr adresli internet sitesinde yer alan gizlilik sözleşmesini kabul etmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.8. Provizyon işlemi bir kredi kartına alışveriş sırasında 0-1 TL aralığında herhangi bir tutara konulan bloke işlemidir. Bu işlem müşterinin provizyon tutarını öğrenerek siparişe onay vermesi sonucu 10 gün içerisinde provizyon tutarının kartına iade yapılması ile son bulmaktadır.

10.9. Bu işlem kart hamilinin kredi kartı hesap özetinde görünmez ve dönem içi harcamalarına yansımaz ancak kartın limitini azaltır.

10.10. Müşterinin bu provizyon tutarını bankasının müşteri hizmetlerini arayarak veya internet bankacılığını kullanarak “Açık Provizyon Tutarı” şeklinde sorgulaması ve öğreneceği tutarı sipariş bilgisine ek SATICI’ya bildirerek onay vermesi gerekmektedir.

10.11. Bu uygulama SATICI tarafından, banka aracılığı ile kredi kartınızın güvenliğini doğrulama amacıyla yapılmaktadır.

 

MADDE 11. MÜCBİR NEDENLER

11.1. Genel seferberlik, grev, deprem, sel, satıcının barındırma, lojistik, ulaşım ve veri tabanında meydana gelebilecek arızalar/kesilmeler gibi satıcıdan kaynaklanmayan nedenler mücbir neden olarak kabul edilecektir. Bu durumda SATICI işbu sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir.

11.2. Mücbir nedenin 20 günden fazla sürmesi halinde ALICI işbu sözleşmeyi fesih ederek bedelin iadesini talep etmek hakkına sahiptir.

 

MADDE 12. SÖZLEŞMENİN FESHİ

12.1. SATICI, sipariş edilen ürün/hizmetin stokta bulunmaması, ALICI’nın ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve ALICI’nın işbu sözleşmede belirtilen adresine teslimat yapılamaması halinde sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız fesih etme hakkına sahiptir. Bu durumda SATICI, eğer ALICI tarafından ödeme yapılmışsa ürün bedelini ALICI’ya iade edecektir.

12.2. Sözleşmenin ALICI’nın kusuru nedeni ile fesih edilmesi halinde teslimat masrafları ALICI’ya aittir.

12.3. ALICI, SATICI’nın işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmediği takdirde bildirim yaparak 7 (yedi) gün içerisinde üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesini talep edecektir. Bildirime rağmen SATICI’nın yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde ALICI işbu sözleşmeyi fesih ederek ürün teslim edilmiş ise ürünü iade ederek, iade faturası kesmek şartıyla ödenen bedelin iadesini isteyebilir. SATICI’nın kusuru nedeni ile fesih halinde ürün teslimat ve her türlü masraf SATICI’ya aittir.

 

MADDE 13. DELİL SÖZLEŞMESİ

13.1. TARAFLAR arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta tarafların ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının H.M.K md. 193 gereğince kesin delil hükmünde olacağını ALICI gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

MADDE 14. YETKİLİ MAHKEME

14.1. TARAFLAR, İşbu sözleşmeden kaynaklan uyuşmazlıklarda İSTANBUL MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ’nin yetkili olduğunu kabul ederler.

14.2. İşbu sözleşme ALICI’nın ödeme yapmasından önce taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır.

14.3. Yazılımsal veya sistemsel hatalardan kaynaklanan fiyat yanlışlıklarından SATICI hiçbir şekilde sorumlu olmayıp SATICI, ALICI’ya e-posta yolu ile haber vererek siparişi iptal etme ve ALICI’ya bedel iadesi yapma hakkına sahiptir.

 

SATICI: MGR PATENT VE BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

 

ALICI: { }

 

Tarih: { }