Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

Sınaî ve Ticari Şirketler için;

Mağaza olması durumunda kira giderleri % 50 oranında ve mağaza başına yıllık en fazla 120.000 $.

Showroom, ofis, depo, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon olması durumunda kira giderleri, % 50 oranında ve ilgili birim başına yıllık en fazla 100.000 $ desteklenir.

Bu destek en fazla 25 birim için geçerlidir.

Destek her birim için 4 yıl geçerlidir.