Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Desteklenen kalemler:

 • ISO 14001, 14064, 22000, 27001, 50001 belgeleri,
 • CE işareti,
 • Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgelerini alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları),
 • EN serisi sertifikalar
 • DIN serisi belgeler
 • ECE yönetmelikleri uyarınca alınan sertifikalar

Belgelendirme ve laboratuvar analiz harcamaları belge ve/veya analiz başına % 50 oranında ve en fazla 25.000 $ desteklenebilir. Şirket başına yıllık destek üst limiti 250.000 $.

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri 

Şirketlerin küresel firmalarla tedarikçi ilişkisi kurmalarını sağlayacak mahiyette ve Genelge’ de belirtilen nitelikteki giderleri içerir projeyi.

KTZ Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir.

 • Makine, Ekipman, Donanım Alımı
 • Yurt Dışı Ofis-Depo Harcamaları
 • Yazılım Alımı
 • Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri
 • Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 1.000.000 $ kadar desteklenir.