Pazara Giriş Desteği

Pazara Giriş Desteği

Rapor ve Danışmanlık Desteği

Bu destek şirketlerin yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, şirketler için %60, yıllık en fazla 200.000 $ desteklenir.

Satın alınan raporların alım tarihi itibarıyla en fazla 2 yıllık olması gerekir.

Satın alınan raporlar ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin