Tasarım Desteği

Tasarım Desteği

Desteklerden işbirliği kuruluşları, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler yararlandırılabilir.

Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi

Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla,

 • Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 $,
 • Yurt dışı birimlerinin;
  • Kurulum/dekorasyon giderleri ve konsept mimari çalışmaları %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $,
  • Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 $ı,
 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $,
 • İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 $,
 • Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, Genelgede belirtilen işkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 $.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi

 • Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için,
  • İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 $,
  • Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 $,
  • Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 $ olmak üzere proje bazında %50 oranında desteklenir.
 • Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.
 • İstihdam edilen tasarımcılardan azami ikisi yabancı olabilir.

Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye’de yerleşik şirketlerden alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri yıllık en fazla 200.000 $ kadar %50 oranında 5 yıl süresince desteklenir.