Tescilli bir markanın, aynı sınıfta başka biri tarafından tekrar başvu

Tescilli bir markanın, aynı sınıfta başka biri tarafından tekrar başvuru yapılabilir mi?

Mevcutta var olan bir marka için aynı sınıfta farklı bir sahip tarafından başvuru yapılması durumunda yapılan marka müracaatı red kararı ile sonuçlanacaktır. Ancak mevcut marka sahibinden alınabilecek bir muafakatname ile yeni yapılan tescil başvurusu müspet sonuç alabilmektedir. Böyle bir durumda aynı marka iki farklı sahip adına tescilli olabilmektedir.