Yayın süresi içerisinde itiraz etmediğimiz bir markanın iptali mümkün

Yayın süresi içerisinde itiraz etmediğimiz bir markanın iptali mümkün müdür?

Yayın süresi içerisinde itiraz yapılmayan bir markanın iptali ancak dava yolu ile mümkündür. Dava süreçleri oldukça maliyetli ve zaman alıcı olduğu için yasal süreler içerisinde markanın izlenmesi oldukça önem kazanmaktadır.