Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $ desteklenir. (4 yıl sürelidir)