Yurtdışı Tanıtım Faaliyetlerinin DesteklenmesiYurtdışı Tanıtım Faaliye

Yurtdışı Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış şirketlerce;

Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 $ desteklenir.