Endüstriyel Uygulama Programı, MGR Patent ve Bilişim Hizmetleri A. Ş.

Endüstriyel Uygulama Programı

Yenilikçi ürün veya süreçlerin ticarileştirilmesi için %75 (yerli malı %90) oranında hibe sağlanır.

Ar-Ge ve / veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin veya

Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkanprojelerin veya

Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri başvurabilir.

Makine - Teçhizat; 150.000 TL (500.000 TL geri ödemeli)

Personel; 150.000 TL (yeni)

Kira, personel, makine - teçhizat, donanım, yazılım, malzeme ve tasarım giderleri destekleniyor.

Destek süresi en fazla 18 ay.